CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUHARREM ERKEK’İN BASIN AÇIKLAMASI  
19.09.2020
483
Yazı Boyutu: A- A+
Değerli basın mensupları, basın toplantımıza Ömer Hayyam’ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Adalet kainatın ruhudur. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu büyük bir adaletsizlikle, büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyaydı ve geçte olsa dün 17 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi oybirliğiyle bu adaletsizliğe dur dedi.
Ne olduğunu kısaca hatırlamakta fayda var. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir haber nedeniyle haksız, hukuksuz bir şekilde yargılanıyordu. Hakkında somut, kesin, inandırıcı deliller olmadığı halde keyfi bir şekilde kinle, intikamla yargı silah olarak kullanıldı ve tutuklandı. Bu arada 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Enis Berberoğlu yeniden İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Şimdi anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrasını okuyorum değerli arkadaşlar.
Şöyle diyor anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası. ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır’. Yani 24 Haziran 2018 tarihinde milletvekilimiz Enis Berberoğlu tekrar seçilmiştir ve yeniden dokunulmazlık kazanmıştır ve yeniden dokunulmazlığını meclis kaldırmadığı sürece onu yargılayamazsınız. Ancak bu dava dosyası Yargıtay’daydı, Yargıtay’da davanın, yargılamanın seçildiği gün, mazbatasını aldığı gün durması gerekiyordu. Yargıtay’a avukatlarının başvurusuna rağmen davaya devam edildi. Çünkü yargı bağımsız ve tarafsız değil değerli basın mensupları. Yargı yürütmenin ağır tahakkümü altında, ağır baskısı altında. Anayasa yeniden dokunulmazlığını kaldırmadan davaya devam edemezsin dediği halde Yargıtay’da davasına devam edildi ve haksız, hukuksuz, dayanaksız ceza 20 Eylül 2018 tarihinde onandı. Yani 24 Haziran’da seçildikten sonra, 20 Eylül 2018 tarihinde onama kararı verildi.
Bu arada avukatları Sayın Murat Ergün ve Sayın Yiğit Acar Anayasa Mahkemesine başvurdular, “hak ihlalleri var, anayasa çiğneniyor” dediler. “Müvekkilimizin özgürlük hakkı elinden alındı, müvekkilimizin siyaset yapma hakkı, seçilme hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı elinden alındı, adil yargılanma hakkı ihlal edildi” dediler ve Anayasa Mahkemesi incelemesine başladı. Anayasa Mahkemesi 6 Mayıs 2020 tarihinde, bu tarihler önemli olduğu için veriyorum, Enis Berberoğlu’na ve avukatlarına bir yazı yazdı dedi ki, “bana tüm evrakları, dosyayı, elinizdeki bilgileri, belgeleri verin.” Yani bu konuyla ilgili ben karar vereceğim dedi. Çünkü Anayasa Mahkemesi anayasayı korumakla yükümlüdür. Anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesinin incelemesi devam ederken İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkında anayasaya aykırı bir şekilde oluşturulan onama kararı kesin hüküm oldu ve “biz bunu mecliste okuyacağız milletvekilliğini düşüreceğiz” dediler. Yüksek sesle yapmayın dedik. Adalet, hukuk bir gün hepimize lazım olacak. Biz hukuk mücadelemiz için, demokrasi mücadelemiz için her türlü bedeli ödemeye hazırız ama memleket zarar görüyor. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiçbir şey doğru işlemez değerli basın mensupları.
Anayasa Komisyonu görüşmelerindeki tutanakları hatırlattık. Sayın Mustafa Şentop’un Meclis Başkanının bizzat tutanaklarda yazılı görüşlerini paylaştık. “Bu kararı okutmayın, milletvekilliğini düşürmeyin çünkü Anayasa Mahkemesinde inceleme devam ediyor, Anayasa Mahkemesi hak ihlali tespit ederse giderilmesi imkansız mağduriyetler yaratabilirsiniz” dedik. Maalesef meclisteki çoğunluk, daha doğrusu Meclis Başkanlığı saraydan gelen talimatla hareket etti ve 4 Haziran 2020’de Anayasa Mahkemesi incelemesi devam ederken, aslında ortada bir kesim hüküm yokken Yargıtay’ın onma kararı kesinleşti diye kararı okudular ve milletvekilliğini düşürdüler, 4 Haziran 2020 tarihinde. Ve Sayın Enis Berberoğlu gözlüğünü, kalemini, kitabını ve rozetini Meclis Genel Kurulunda bırakıp ayrıldı. Büyük bir hukuksuzlukla ve adaletsizlikle karşı karşıya kalındı, seçmen iradesi de yok sayıldı. Ve dün itibariyle 17 Eylül’de Anayasa Mahkemesi oybirliğiyle, oybirliğiyle olması da çok değerlidir, anayasaya aykırılığı hak ihlallerini açıkça tespit etti.
Bunun sonucu şudur değerli basın mensupları, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği, hakkındaki kesin hüküm okunarak düşürülmüştür. Bir oylamayla, herhangi başka bir başka işlemle değil. Anayasanın 84. maddesine göre kesin hüküm okunmuştur yani Genel Kurula bilgi verilmiştir ve milletvekilliği düşmüştür. Dün Anayasa Mahkemesi bu kesin hükmü ortadan kaldırdı. “Yeniden seçilen bir milletvekilinin davasına devam edemezsin onun dokunulmazlığını kaldırmadan bir kesin hüküm oluşturamazsın” dedi. Kesin hüküm ortadan kalktığına göre aslında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşmemiş sayılmalıdır. Uyarılarımızı dinlemediler kinle, intikamla devlet yönetirseniz, kinle, intikamla yargıyı silah olarak kullanırsanız maalesef adaleti yok edersiniz.
Anayasa Mahkemesi anayasanın 19. maddesine kişi güvenliği ve özgürlüğüyle ilgili madde, anayasanın 67. maddesine seçme seçilme hakkı siyasi faaliyette bulunma hakkıyla ilgili maddelerine aykırılık tespit etti.
Şimdi değerli basın mensupları, yine anayasanın 153. maddesinin son fıkrasını okumak istiyorum. Çünkü bu fıkralar önemli. Şöyle diyor anayasamızın 153. maddesinin son fıkrası: “Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” Yani Anayasa Mahkemesi kararları anayasa uyarınca hepimizi bağlar. Yasama organını, meclisi de bağlar. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali tespit etti. “Sen haksız, hukuksuz bir şekilde bir milletvekilini yargılamaya devam ettin, haksız, hukuksuz bir şekilde, anayasaya aykırı bir şekilde de milletvekilliğini düşürdün” dedi. Biliyorsunuz vurgulamakta fayda var bu konuda çok soru geliyor. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez kuralı kanunların iptali durumunda geçerli bir kuraldır. Yani meclis bir kanun çıkartır, o kanun Anayasa Mahkemesine gider. Çünkü kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Belli bir zaman geçer 1 yıl, 2 yıl bu arada kanun yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi o kanunu iptal etse de yapılan işlemler geriye yürümez, geçerli kabul edilir ki bu da bir tartışma konusudur. Anayasa Mahkemesinin iptaliyle kanun ortadan kalkar. Kanunların iptaliyle ilgili bir konudur bu. Hak ihlali tespitlerinde o tespit edilen hakkın, ihlal edilen hakkın mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bunu Anayasa Mahkemesinin kendi kuruluş kanunu da söyler. Bir hak ihlali var ortada, bu hak ihlali nasıl giderilecek Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesi kararını meclis Genel Kurulunda okuyacak ve diyecek ki “biz hata yapmışız büyük bir hata.” Sayın Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşmemiş sayılmasına karar verecek ve milletvekilimiz dönecek meclise. Evet görevine devam edecek. Biz anayasaya saygılıysak, Anayasa Mahkemesi kararlarına saygılıysak, seçilme hakkına, siyasi faaliyette bulunma hakkına saygılıysak.
Değerli basın mensupları, tartışma anayasaya eklenen bir geçici 20. maddeden kaynaklanıyor. Adı üstünde geçici madde. O, 26. dönemde uygulandı, görevini tamamladı, ama kalıcı maddeler var anayasada. İşte 83. maddenin 4. fıkrası biraz önce okuduğum. Onlar kalıcı maddeler ve onlar ortada. Bakın, bu tartışmalar yapılırken Sayın Mustafa Şentop 2 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa Komisyonunda ne diyor, tutanaktan okuyorum sizlere: “Bir de, malumunuz Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası var. O da şudur: ’Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.’ Yani yeniden dokunulmazlığını kaldırmadan bir milletvekilinin hakkında dava varsa da devam edemezsin diyor. Dolayısıyla bu hükme ilişkin bizim herhangi bir düzenlememiz olmadığı için burada bu hükmün yerinde durduğunu, geçerli olduğunu, dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde… Ki, 24 Haziran’da oldu ve Enis Berberoğlu tekrar seçildi. Tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlığını yeniden kazanacağını, bu hüküm dolayısıyla burada ifade etmek istiyorum. Yanlış anlaşılmaları gidermek için” diyor Anayasa Komisyonunda.
Şimdi Çanakkale’den TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a seslenmek istiyoruz. Lütfen bu doğru olan hukuki görüşünüzün arkasında durun, Anayasa Mahkemesi kararının yasama organını, meclisi, sizi de bağladığını lütfen unutmayın. Asıl sorunumuz hukuk devletinin temelinden sarılması. Bir yanda adalet mücadelesi verenler var, bir yanda keyfilik var. Bir yanda halkın iradesi var, seçmenin iradesi var, bir yanda sarayın talimatları var. 23 Haziran İstanbul seçiminde olduğu gibi. Adaletin terazisiyle o kadar oynadılar ki herhalde adaletli bir karar vermek için bir yerlerden Trump’tan ya da Merkel’den telefon mu gelmesi gerekiyor? Asla. Biz hak, hukuk, adalet demeye kararlılıkla devam edeceğiz.
Ve son söz olarak Sayın Mustafa Şentop’a TBMM Başkanına samimiyetle, hukuka duyduğumuz saygıyla, seçmen iradesine duyduğumuz saygıyla sesleniyoruz. Artık bu işin lamı cimi kalmadı. Berberoğlu meclise, görevine.
Çok teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.

CHPnet

SİTELERİ